GeneralDataProtectionRegulationIntegritetspolicy

SWEDECHRIS AB - GDPR

Din personliga integritet är viktig för oss. Från och med den 25 maj 2018 kommer GDPR (General Data Protection Regulation) att börja gälla i hela EU. Därför har vi sett över rutinerna för behandling av personuppgifter. Du ska kunna känna dig trygg med hur vi behandlar personuppgifter på SWEDECHRIS och därför vill vi berätta vad som gäller för dig.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

När du blir kund hos SWEDECHRIS behöver vi dina personuppgifter för att kunna uppfylla vår del av avtalet. Förutom namn och adress behandlar vi även uppgifter som till exempel telefonnummer och mejladress för att kunna kommunicera med dig på bästa sätt.

Om du har synpunkter på vilka personuppgifter vi behandlar är du välkommen att höra av dig till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller ring 070-5907388.

Så här behandlar vi personuppgifter

När du beställer en tjänst av SWEDECHRIS AB via till exempel internet eller telefon kommer dina personuppgifter att registreras i vår kunddatabas och användas för administration av din order.

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom SWEDECHRIS AB. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan part med undantag för de fall det krävs av oss för att uppfylla lagkrav.

SWEDECHRIS AB kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos oss. Därefter sparas de för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas.

Hur kan jag ta del av mina personuppgifter?

Du har enligt dataskyddslagen rätt att kostnadsfritt begära ett utdrag av de personuppgifter vi har om dig.

Om du anser att dina kunduppgifter är felaktiga kan du kontakta oss för att få dem rättade, kompletterade och i vissa fall raderade.

Om du har övriga frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter, kontakta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller ring 070-5907388.

 

Please feel free to contact SWEDECHRIS AB at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or phone +46705907388 regarding questions around the GDPR.