Sedan två år tillbaka arbetar jag med våra kommuner genom i första hand Modermålslärare.

Jag genomför halvdags seminarier med att öka kunskapen om och insikten i hur mina värderingar och den egna kulturen påverkar beteendet. Denna insikt hjälper till att förbättra kommunikationen genom att förstå hur kulturen påverkar vårt beslutsfattande, hur vi arbetar i team, förhandlar och vad vi motiveras av. För detta använder jag en modell från den holländske professorn Geert Hofstede. Hans modell som lanserades 1980 består av 4 och senare 6 dimensioner. De fyra viktigaste handlar om vår relation till makten, grupp i förhållande till individ, tävla eller samarbeta och hur vi bemästrar osäkerheten i livet. Dessa skillnader presenteras för över 100 länder.

Allt detta kopplat till arbeteslivet och skolans värld, med bl.a. olika elev- och lärarroller, olika syn på studiero.

Sedan 2017 har jag haft nöjet att genomföra 12 seminarier med 11 Modersmålsenheter. Från början var deltagarna endast modersmålslärare men på senare tid har andra grupper också deltagit. Tills idag har det mest varit skolledare, ämneslärare, elevhälsan, sva lärare, och specialpedagoger.

Hör gärna av dig för mer information till;  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Interkulturell utblick och samarbete

Program November 2018

Interkulturell_Utblick_och_Samarbete_November_2018.pdf